จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิสุทธิ์ เงินพรัก รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

admin nonglad

Share: