กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายชอบ รามศรี บ้านเลขที่ 168 หมู่ 9 ซึ่งเป็นสมาชิกในงานโครงการธนาคารขยะชุมชุน ตำบลหนองลาด และได้มอบเงินจำนวน 15,500 บาท

admin nonglad

Share: