กองช่างและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดหญ้าและต้นไม้บริเวณถังน้ำใส ประปา ม.2 ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณแพสูบน้ำประปา บ้านค้อ ม.2

Share:

Author: admin nonglad