เทศบาลตำบลหนองลาด สนับสนุนน้ำดื่ม..ให้ รพ.สต.บ้านจำปาทอง เพื่อบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด

Share:

Author: admin nonglad