เทศบาลตำบลหนองลาด ได้ออกดำเนินการ ติดตั้งระบบน้ำประปา ติดหลอดไฟฟ้าให้ส่องสว่างให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านขาว ม.4 เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

Share:

Author: admin nonglad