คณะผู้บริหารพร้อม พนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด/ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่/จิตอาสาฯ ประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม(Big Cleaning Day)เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒สิงหาคม2565 ณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านจำปา

admin nonglad

Share: