นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ประธานการประชุมคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองลาด

admin nonglad

Share: