เทศบาลตำบลหนองลาด ได้อำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนจองวัดซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

admin nonglad

Share: